Nhà

USA ZIP Code

Đây là trang web mã ZIP New Hampshire, chứa 284 mã ZIP, 301 thành phố, 10 quận và hơn 172,918 mã ZIP + 4. Mỗi mã ZIP gồm 9 chữ số tương ứng với một hoặc một số New Hampshire địa chỉ.
Bên cạnh đó, cũng có một số công cụ liên quan đến mã ZIP hoặc địa chỉ. Ví dụ: xác minh địa chỉ, tìm kiếm mã ZIP đầy đủ, trình tạo địa chỉ ngẫu nhiên, v.v.

State-image: nh

Các thành phố năm New Hampshire

img_city
more

Vui lòng kiểm tra mã số bưu điện của năm Thành phố Tên:

Các hạt trong năm New Hampshire

img_county
more

Vui lòng kiểm tra mã số bưu điện của năm FIPS Huyện:

Làm thế nào để viết một phong bì Hoa Kỳ?

img_envelope
  • Đầu tiên, bạn cần điền thông tin gửi thư của người nhận vào chính giữa phong bì. Dòng đầu tiên là tên người nhận, dòng thứ hai là địa chỉ đường phố với số nhà chi tiết và dòng cuối cùng là thành phố, tiểu bang abbr và mã ZIP.

    Thứ hai, ghi thông tin của người gửi lên góc trên bên trái của phong bì. Nếu thư của bạn không thể được chuyển đi, nó sẽ trở lại địa chỉ của người gửi.

    Cuối cùng, đừng quên dán tem vào góc trên bên phải. Nếu không, bức thư sẽ không được chuyển đến quá trình chuyển phát.

    Đây là ví dụ về phong bì dưới đây.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

Giải thích chi tiết hơn hãy đóng đọc tập tin chính thức: USA.pdf (Anh)

Dân Số

img_population

The population of the state New Hampshire was 1,316,470 in 2010 and reached 1,359,711 in 2019 with an increase of +43,241. Now the state New Hampshire is the 42th state by population size in the U.S. and accounts for 0.41% of the total U.S. population.

Khu VựC2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
New Hampshire1,359,7111,316,470+43,2413.3%42th0.41%